Български English Руский
Начало   Новини
Отново налични!! Транспалетни колички КТ20H
НОВО!!! Каталог Битова техника 2018/2019
Нови модели готварски печки на твърдо гориво
В "Складова техника"АД се проведе пресконференция на тема "Успешна стъпка при подобряване на условията на труд за служителите  на 'Складова техника" АД "
В "Складова техника"АД се проведе пресконференция за журналисти от местни медии във връзка представяне на  Проект № BG05M9OP001-1.008-1946-С01 с наименование: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД"
В "Складова техника"АД стартира проект по ОП"Развитие на човешките ресурси"
"Складова Техника" АД с щанд на панаира в Хановер-Германия.
"Складова Техника" АД ще вземе участие в международното изложение в Хановер.
Нов 10 тонен верижен телфер
Нови модели готварски печки на твърдо гориво