Български English Руский
Начало   Новини
В "Складова техника"АД се проведе пресконференция за журналисти от местни медии във връзка представяне на  Проект № BG05M9OP001-1.008-1946-С01 с наименование: "Подобряване условията на труд за служителите на "Складова техника" АД"
В "Складова техника"АД стартира проект по ОП"Развитие на човешките ресурси"
Най-изгодно ще е отоплението на дърва
"Складова Техника" АД с щанд на панаира в Хановер-Германия.
"Складова Техника" АД ще вземе участие в международното изложение в Хановер.
Нов 10 тонен верижен телфер
Нови модели готварски печки на твърдо гориво
НОВО !!! Започва производство на пелетни котли и горелки в СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД
СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД инвестира над 1 500 000 EURO в ново технологично оборудване