Български English Руский
Начало   Подемно-транспортна техника

Подемно-транспортна техника

Телфери

Телфери

Кранове

Кранове

Складово оборудване

Складово оборудване

Подемни платформи

Подемни платформи

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД е фирма с частен капитал и предмет на дейност проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на складово оборудване, подемно-транспортна техника и уреди за бита.

СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД поддържа реномето си на сериозен Европейски производител посредством висок професионализъм, ангажираност към изискванията на клиентите и непрекъснато усъвършенстване и обновяване на продуктовите линии.


Технологично оборудване: